Politica de confidențialitate

05/25/2018 12:51 pm Publicat de Cristina Nițu


Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentulului european 2016/679 (GDPR) în data de 25 mai 2018, vă informăm cu privire la modul în care sunt procesate datele dumneavoastră cu caracter personal.

Politica de confidențialitate a Asociației Fala Português! și a Fala Português SRL

Despre Politică noastră de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care Asociația Fala Português! și Fala Português SRL colectează, utilizează şi gestionează informaţiile dumneavoastă cu caracter personal. Vă rugăm să citiți prezenta politică, cu atenție, pentru a înțelege în ce scop, cum și ce date cu caracter personal colectăm și procesăm.

Atât Asociația Fala Português!, cât și Fala Português SRL sunt „operatori de date cu caracter personal”, respectiv entități care stabilesc scopurile pentru care şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

În cazul în care doriți să ne contactați cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau referitor la această politică, vă puteți adresa către:

Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL

la adresa de e-mail contact@falaportugues.ro sau la numărul de telefon 0740613878.

Adresa noastră de corespondență este Bd. Iuliu Maniu, nr. 6L, etaj 1, sector 6, București, România.

Modul în care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Colectăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru evenimentele pe care le organizăm sau pentru afacerea noastră, respectiv atunci când vă înscrieți la cursuri, la newsletter sau la alertele referitoare la cursurile de limbă pe care le organizăm.

Toate informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de Asociația Fala Português! și de Fala Português SRL.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Datele pe care le colectăm sunt următoarele: nume, prenume, adresă de plată, adresa de e-mail, număr de telefon, informații financiare, respectiv numărul de cont utilizat în vederea efectuării tranzacțiilor bancare către Fala Português SRL, istoricul de achiziții de servicii Fala Português SRL.

Scopul în care colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele menționate la punctul anterior în vederea:

– asigurarea executării contractului semnat între cursanți și Fala Português SRL., respectiv Asociația Fala Português!;
– emiterea facturilor fiscale de către Fala Português SRL, respectiv Asociația Fala Português!, aferente serviciilor prestate;
– transmiterea materialelor de curs, în format electronic, la adresa de e-mail indicată de cursanți;
– transmiterea formularului de satisfacție cu privire la calitatea cursului la final de modul;
– transmiterea de informații privitoare la evenimentele cu caracter cultural și educativ organizate de Fala Português SRL prin Asociația Fala Português!;

– transmiterea newsletter-ului;

– transmiterea alertelor referitoare la începerea perioadei de înscrieri la cursurile de limbă pe care le organizăm.

Drepturile dumneavoastră de confidențialitate

Puteți oricând opta pentru a afla informații referitoare la ce fel de date deținem despre dumneavoastră, în ce scop le folosim și puteți solicita, în orice moment accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul să cunoașteți categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și perioada de păstrare a datelor.

În egală măsură puteți solicita, în orice moment, o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem referitoare la dumneavoastră, rectificarea informațiilor cu caracter personal pe care le deținem sau eliminarea informațiilor neactualizate.

Nu în ultimul rând, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza de date a Asociației Fala Português!, respectiv a Fala Português SRL.  În cazul în care informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a Asociației Fala Português!, respectiv a Fala Português SRL faţă de dumneavoastră, este posibil să ca Asociația Fala Português, respectiv Fala Português SRL să fie în incapacitatea de a îndeplini aceste obligații contractuale. Dacă informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português! să respecte obligații legale și legislația în vigoare, ca de exemplu legislația fiscală sau cea a arhivării), atunci cererea dumneavoastră nu va putea fi gestionată.

Puteți oricând solicita restricționarea accesului Asociației Fala Português! și al Fala Português SRL la datele dumneavoastră cu privire la anumite procese sau în totalitate.

Puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal, în baza unui temei legal, pe care Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL îl consideră legitim.

Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv profilării, în măsura în care aceasta este relaționată cu marketing-ul direct.

Pentru a vă exercita oricare din aceste drepturi, vă rugăm să vă adresați către:

Asociația Fala Português! sau

Fala Português SRL

la adresa de e-mail contact@falaportugues.ro sau la numărul de telefon 0740613878.

Adresa noastră de corespondență este Bd. Iuliu Maniu, nr. 6L, etaj 1, sector 6, București, România.

În cazul în care vă nemulțumește modalitatea în care vă  colectăm, procesăm sau utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând pagina http://www.dataprotection.ro/.

Unde sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în condiții sigure, protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice altă organizație sau de către persoane fizice.

Unele date (nume, prenume, adresă de plată, informații financiare, respectiv numărul de cont utilizat în vederea efectuării tranzacțiilor bancare) sunt stocate pe suport hârtie și digital. Alte date (adresa de e-mail) sunt păstrate în format digital. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT ale Asociației Fala Português!, respectiv Fala Português! și pe serverele furnizorilor noştri de servicii de hosting.

Distribuirea datelor cu caracter personal către terți

Asociația Fala Português! și Fala Português SRL exclude orice operațiune de difuzare a datelor către terți, în alte scopuri decât cele menționate în prezenta politică de confidențialitate.

Companiile care prestează servicii de contabilitate, de livrare sau de plată în sistem de plată online, de hosting către Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL, trebuie să respecte, conform contractelor în vigoare semnate între părți, datele pe care le încredințăm strict în conformitate cu scopurile pe care le specificăm și au obligația să protejeze, conform dispozițiilor legale în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal.

Perioada pe care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal strict pe perioada îndeplinirii scopului specific de utilizare.

În cazul cursanților noștri, datele sunt prelucrate strict pe perioada de valabilitate a contractului semnat între cursanți și Fala Português SRL, respectiv Asociația Fala Português!. Ulterior expirării termenului de valabilitate, contractul, în format electronic, este șters din baza de date a Fala Português SRL, respectiv a Asociației Fala Português!. Contractul, pe suport hârtie, este arhivat pe perioada prevăzută legal. Factura în format electronic și pe hârtie este arhivată în termenul legal prevăzut.

Cookie-uri

Utilizăm Cookie-uri, fișiere de mici dimensiuni, care sunt transmise către calculatorul dumneavoastră și pe care le putem accesa ulterior. Utilizarea cookie-urile este necesară în vederea menținerii funcționalității site-ului nostru și pentru identificarea informațiilor relevante pentru dumneavoastră pe site-ul nostru.

Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:

 • Strict necesare, care asigură că site-ul www.falaportugues.ro funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
 • Funcționale, care ajută la îmbunătățirea experienției prin memorarea alegerilor dumneavoastră.
 • Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru, www.falaportugues.ro și indică nivelul de performață al paginilor.
 • Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a vă conecta la canalele de social media. Ulterior, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.

Cookie-urile stocate pe calculatorul dumneavoastră pot fi accesate atunci când vizitați site-ul nostru www.falaportugues.ro sau atunci când deschideți un e-mail pe care îl primiți la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o către Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL. În cazul în care doriți să ștergeți cookie-urile care sunt pe calculatorul dumneavoastră, consultați instrucțiunile din browser-ul pe care îl utilizați.

Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRLprelucrează cookie-uri numai cu acordul dumneavoastră. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, puteți alege setările adecvate în browser-ul pe care îl utilizați. Menționăm că anumite caracteristici ale site-ului nu pot funcționa în lipsa cookie-urilor. Prin solicitarea acceptului utilizării cookie-urilor vă vom prezenta scopul pentru care acest tip de informații despre dumneavoastră vor fi prelucrate și vă vom informa cu privire la drepturile dumneavoastră.

Aici puteți afla mai multe informații cu privire la cookie-uri.

Marketing

Dorim să vă ținem la curent cu privire la activitatea noastră, la evenimentele pe care Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL le organizează.

În acest sens, singura modalitate prin care vă putem transmite astfel de informații, este dacă optați pentru un astfel de demers, prin înscrierea la newsletter sau la alertele despre cursuri. Aveți opțiunea să vă dezabonați oricând de la a primi astfel de informații, respectiv de la newsletter sau de la alertele despre cursuri. Dezabonarea se face prin apăsarea butonului de la finalul mesajelor de marketing.

Recrutare

Prin transmiterea candidaturii dumneavoastră în cadrul concursurilor de recrutare pe care le organizăm, vă dați expres acordul ca Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL să proceseze datele dumneavoastră personale (nume, prenume, date de identificare personală incluse în diploma de studii). Datele sunt procesate strict în cadrul procesului de selecție, în scopul recrutării. Odată cu încheierea procesului de recrutare, în cazul în care nu ați fost selectat/ă, datele vor fi șterse din baza de date Fala Português.

Concursuri

În cazul concursurilor pe care le organizăm pe rețelele de socializare, pentru transmiterea premiilor vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon pentru a vă putea contacta și pentru a vă putea livra, prin servicii de curierat, premiul. În cazul livrării premiilor, apelăm la serviciile unor companii externe, ceea ce presupune că datele dumneavoastră vor fi comunicate terților strict în vederea scopului desemnat.

Înregistrarea cursurilor susținute în regim online

În cazul solicitării de către cursanți a înregistrării audio-video a cursurilor online, acestea sunt transmise, cu titlu confidențial, strict către cei care au solicitat înregistrarea și care din diverse motive nu s-au putut prezenta la curs. Înregistrările audio-video se realizează strict cu acordul tuturor participanților la curs. Înregistrările audio-video vor fi disponibile pe o perioadă limitată de timp, de maximum 5 zile lucrătoare; ulterior vor fi șterse de pe platforma utilizată pentru susținerea cursurilor. Descărcarea, editarea, difuzarea, respectiv transmiterea înregistrărilor audio-video către terți sunt strict interzise fără acordul scris al Fala Português SRL respectiv al Asociației Fala Português!.

Prezenta politică de confidențialitate intră în vigoare la data de 25 mai 2018.

Actualizările prezentei politici de confidențialitate vor fi prezentate pe această pagină web.

Ultima actualizare: mai 2022.Abonează-te la newsletter

  citit și sunt de acord cu modalitatea de procesare a datelor cu caracter personal

  Te-ar mai putea interesa

  10 expresii idiomatice în limba română și în limba portugheză

  10 expresii idiomatice în limba română și în limba portugheză

  01/18/2024 7:56 pmCITEȘTE ARTICOLUL
  O altă poveste pentru copii în limba română și în limba portugheză

  O altă poveste pentru copii în limba română și în limba portugheză

  12/23/2023 11:32 amCITEȘTE ARTICOLUL
  Fala Português! newsletter #38 – Bem-vindo, Novembro de 2023!

  Fala Português! newsletter #38 – Bem-vindo, Novembro de 2023!

  11/20/2023 11:36 amCITEȘTE ARTICOLUL
  Fala Português! newsletter #37 – Bem-vindo, Outubro de 2023!

  Fala Português! newsletter #37 – Bem-vindo, Outubro de 2023!

  10/17/2023 10:18 amCITEȘTE ARTICOLUL